nisbət

nisbət
is. <ər.>
1. Əlaqədarlıq, təəllüq, mənsubiyyət, bağlılıq, münasibət. Bunun o işə heç bir nisbəti yoxdur. – Bu sözə nisbət sənə gəl bir hekayət söyləyim; Lütf edib qıl bir nəzər, bu müxtəsər dastanə bax. M. V. V..
2. İki şey arasında olan münasibət, oxşarlıq, uyğunluq, qiyas. Həqdi, gözəl çoxdu cahan içində; Ola bilməz sənə nisbət hər gözəl. Q. Z.. Nisbət vermək (eyləmək) – müqayisə etmək, oxşatmaq, bir tutmaq. Eşqimi eyləmə nisbət özünə, ey bülbül; O sənin istədiyin fəsli-gülüstan gülüdür. S. Ə. Ş..
3. Qoş. mənasında. Görə, aid. <Məstəli şah:> Xanım, mənə nisbət nə qulluğunuz var? M. F. A.. Vəliqulu nəinki anasına nisbət, bəlkə özgələrə görə də artıq üzüyola oğlandı. C. M.. // bax nisbətən.
4. Nisbətdə şəklində – iki şey arasında müqayisə, hal və miqdar bildirir. <Turxan bəy:> Ömür artdıqca həyatdakı nəşə də o nisbətdə əskilir. H. C.. <Xədicənin> rəngi bir qədər ağarmış, gözəlliyi də o nisbətdə artmışdı. S. H..
5. Riyaziyyatda: böyük kəmiyyətin kiçik kəmiyyətə bölünməsi. Altının üçə (6/ 3) nisbəti.
◊ Nisbət şəkilçiləri qram. – əşyanın, hadisənin qrammatik şəxslərdən birinə aid olduğunu bildirən şəkilçilər; məs.: -ım, -ın, -ı və s.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nisbətən — ə. nisbətlə, müqayisədə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nisbətən — z. <ər.> Nisbət götürülərsə, müqayisə edilərsə; görə. Bu otaq o birisinə nisbətən böyükdür. Gecə gündüzə nisbətən sərindir. – <Qəhrəmanini> böyük bir həyətdən keçirib ikinci, nisbətən kiçik həyətə gətirdilər. M. İ.. Səməndər Cəmilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nisbətlə — 1. Bax nisbətən. Zəki Məmmədbağıra nisbətlə çox qüvvətli idi. S. H.. 2. Münasibətlə, . . . görə. Bizə, ya nə nisbətlə töhmət gəlir; Qaç, oğlan, qaç, at basdı, millət gəlir. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nisbət — ə. 1) əlaqə, rabitə; 2) müqayisə, tutuşdurma; 3) iki ədəd və ya iki şəkil arasındakı yaxınlıq və ya fərq; 4) mənsubiyyət; 5) oxşar, bənzər, kimi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aid — ə. nisbəti, əlaqəsi olan ə. qayıdan, dönən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Антимониды — (стибиды)  соединения сурьмы с металлами[1]. Примеры: антимонид галлия, антимонид индия, стибин. Соединения в основном интерметаллические. Содержание 1 Свойства различных антимонидов …   Википедия

  • Feldplatte — Feldplatten, auch Magnetic Dependent Resistor (MDR), sind aus Halbleitern aufgebaute Sensoren, die auf Magnetfelder durch eine Änderung des elektrischen Widerstandes reagieren. Der zugrunde liegende Effekt wird auch als Gauß Effekt oder als… …   Deutsch Wikipedia

  • Breithauptite — Catégorie II : sulfures et sulfosels[1] Breithauptite Cobalt Gowganda region, Timiskaming District …   Wikipédia en Français

  • Антимониды никеля — Антимониды никеля  неорганические соединения металла никеля и сурьмы. Известно большое количество антимонидов никеля: Ni4Sb, Ni13Sb4, Ni3Sb, Ni5Sb2, Ni7Sb3, Ni9Sb4, Ni2Sb, NiSb, Ni4Sb5, Ni2Sb3, NiSb2, Ni5Sb11, Ni2Sb5. Наиболее изучено… …   Википедия

  • bəm — is. mus. Musiqidə yoğun (aşağı) səs (zil müqabili). Azərbaycan musiqisində böyük tersiya temperasiya tersiyasına nisbətən qısa (bəm), kiçik tersiya isə temperasiya tersiyasına nisbətən geniş (zil)dir. Ü. H.. Melodiya, bir biri ilə qarşılıqlı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”